• Eckhart Erzsébet

A koronavírus pánik-járvány is: Karantén intézkedések és következményeik

Frissítve: 2020. dec 15.

A koronavírusról egészségügyi prevenciós és biológiai szemszögből már írtam. Ebben a posztban tágabb értelemben a pszichológia oldalról közelítem meg a kérdést. A koronavírus, mint infekció érinti a szervezet működésének egyes kérdéseit, a járvány kapcsán kialakuló pánik széles körű rövidebb, és hosszabb távú hatásai az egészségre vélhetően egy sor szomatikus, pszichés és pszichiátriai probléma gyakoribb megjelenését fogja okozni népesség szinten is, ezért emelem ki a kialakult helyzet társadalmi szempontból aggályos velejáróit. Nem vagyok orvos, virológus, vagy epidemiológus de mozgok német nyelvterületen, folyamatában követem az aktuális szakmai és társadalmi vitákat, felvetéseket. A jelenlegi helyzet esetleges problémás pontjait néhány neves német ajkú szakember véleményének a bemutatásával fogom tenni. Nem foglalok állást se véleményük ellen vagy mellett, viszont ki fogom emelni azokat a problémás pontokat, amik negativ hatással lehetnek testi-lelki egészségünkre.A világ kifordult önmagából


Soha nem látott, minden kontinensre kiterjedő intézkedéseknek vagyunk tanúi. Alapvető, megszokott emberi jogaink, lehetőségeink egy része napok alatt zuhant a porba, nem tudjuk, mit hoz a holnap. A híradásban növekvő számok halottakról, képek halottakat szállító katonai konvojokról, szkafanderes orvosokról, a szociális médiában a kezdeti poénkodás helyét átvette a mások felelőtlen viselkedésének kritizálása, kijárási tilalom követelése, maradj otthon felhívások. Munkahelyek elvesztése, családok szűk lakásba zárva, elszigetelődése, a fertőzés elkerülése céljából az öregek egyébként egészségét, életminőségét is biztosító mozgásterének, szociális kapcsolatainak erős korlátozása.Döntéshozatali mechanizmusok pszichológiája


Felelősségteljes döntések meghozatala kapcsán ismert pszichológiai fogalom a csoportgondolkodás. A csoportok közös döntései csökkentik az egyén szubjektív felelősségét a döntés következményei vonatkozásában, ezek a régóta ismert folyamatok súlyos veszélyeket hordoznak. A téma legnagyobb kutatója a Yale egyetemen dolgozó Irving Janis, aki a témáról több könyvet is írt [1].

A csoportdöntés elvileg hatékony, jobb lehet az egyéninél, de ehhez bizonyos feltételeknek kell teljesülni. Janis szerint pl. lazább csoportok jobb döntéseket hoznak, ill. nagyon fontos, hogy egyes csoporttagok kritikus véleményeket hangoztathassanak. “Társas fertőzés”-nek nevezik, amikor egy formálódó döntés a norma erejével hat, a tagok elrejtik saját véleményüket, nem mérlegelnek alternatív nézőpontokat, elrejtik a fenntartásaikat, és elszigetelik magukat külső hatásoktól. A történelemben, politikában ez a mechanizmus számtalan esetben okozott súlyos targédiákat, a gazdaságban óriási bukásokat is. “A csoportgondolkodást gondolatrendőrök erősíthetik, akik felszólíthatják a csoport tagjait a csoport normákkal és elvárásokkal megegyező gondolkodásra. Tovább erősíthetik ezt azok a csoporttagok, akik lezárják a csoportgondolkodással ellentétes vélemények áramlását, és csak azzal megegyezőt engednek tovább a csoporttagokhoz. a normákkal ellentétes vélemények áramlásának lezárásával, a vélemények szűrésével” [2]. A csoportgondolkodás jelei a “döntések erkölcsi síkra való helyezése” is, és “a döntéshez kapcsolódó túlzó optimizmus, és a döntés általi rizikók súlyos alábecsülése”. A csoportgondolkodás megelőzésére fontos, hogy pl. a “csoporttagok szerepe: a vezetők a tagoknak a kritikus gondolkodó és az ördög ügyvédje szerepeket osztják ki, a kritikus értékelők szabadon kifejezhetik gondolataikat és kétségeiket, az ördög ügyvédje szerepet döntéshozó megbeszélésekre változó tagok kapják, feladatuk minden alternatíva megkérdőjelezése, ellenérvek keresése, hogy a vezetők maguk a nyílt vezetési stílust gyakorolják, nem fejezhetik ki álláspontjukat, és kérdésekkel sem utalhatnak rá. Az ülésekre külső szakértőket is meghívhatnak, akiket a tagok illetve a vezetők bevonnak a vitába, a tagok szabadon kikérhetik véleményüket, kérdezhetik őket, ill. minden tag bevonhat további személyeket a döntéshozatalba”.


A csoportgondolkodásnál csak egy veszélyesebb döntéshozatali mód van: A pánik, ill. a tömegpánik. A pánik egy rémült állapot, amikor a menekülési kényszer felülbírálja a józan észt, a gondolkodási folyamatok, mérlegelés leállnak. Tömegrendezvényeken pár évtizede ismétlődően tört ki tömegpánik, ami sok ember halálát okozta. Az azóta bevezetett óvintézkedések, előírások működni látszanak, egy ideje nem hallani komolyabb, halálos áldozatokkal járó esetekről.Kritikus hangok


Németország és Ausztria tanult a náci időkből, az emberekbe beleégett a tapasztalat, hogy milyen lassan, észrevétlenül csúszik ki a kontroll egy társadalom kezéből, és milyen szörnyű folytatása lehet, megesküdött százszor, hogy ilyesmi nem fordulhat elő, minden politikai oldalon sokan veszik komolyan az egyén szabadságát, a demokráciát. A kritikus gondolkodás sem ment ki a divatból, és most, az aktuális események kapcsán, sok ember agyában megszólaltak a szirénák. Számos orvos, infektológus, epidemiológus szakember szólal meg, szólít fel nyilvános vitára, mert úgy érzik, hogy a politikai vezetés egyoldalúan, tudományos adatokra nem megfelelően támaszkodva hoz a vírus veszélyességére hivatkozva emberi alapjogokat súlyosan sértő intézkedéseket, miközben az intézkedések veszélyeket hordoznak akár közvetlenül a testi, lelki egészsége nézve, beleértve a védeni kívánt, veszélyeztetett idős korosztályt, de a gazdaság súlyos válságát tekintve a népesség legszélesebb körei, beleértve a fiatalokat is, súlyosan meg fogják szenvedni ezeket a döntéseket.


Találkozás a jávorszarvassal


Raphael M. Bonelli, ismert és elismert osztrák pszichiáter, neurológus és pszichoterapeuta [3]. A bécsi Sigmund Freud Egyetem professzora Ausztria járványtól és karanténtól sújtott régiójából újabb és újabb kétségbeesett videóüzeneteket tesz közzé.  

Az egyik ilyen videóüzenetben a járvánnyal kapcsolatos lehetséges reakciókat egy az autóvezetés során fellépő hirtelen döntési helyzethez hasonlítja [4]. Az autóvezetést oktató elmondja a tanulóvezetőnek: Ha jávorszarvas keresztezi az utat, muszáj egy hirtelen kormánymozdulattal elkerülni az ütközést, mert az bizonyosan halálos lenne az autóban ülőkre nézve. Más azonban a helyzet, ha egy macska, nyúl, vagy pláne egy egér szalad át az úton. Ebben az esetben erős kézzel kell fogni a kormányt, és áthajtani az állaton. Ez nem jó az állatnak, a kocsi is megsérülhet, de nagyon fontos azoknak a legsúlyosabb következményeknek az elkerülése, ami akkor következik be, ha valaki elrántja a kormányt, és irányíthatatlanná válik a kocsi, mert ez akár az autóban ülő család életébe is kerülhet.


Bonelli felsorol károkat, amik az intézkedések kapcsán a járványtól érintett osztrák régióban a szeme láttára zajlanak: A szabadság legsúlyosabb korlátozása a második világháború óta, a gazdaság súlyos károsítása, a munkanélküliség növekedése, az emberek tartós pánik állapota (több ezer Euros büntetés, ha egy nem együtt lakó pár találkozik). Az ambulanciák üresek, a krónikus vagy akut betegek nem mernek kimenni az utcára, nem kapják meg a szükséges kezelést, tervezett operációk lemondva, hiányzó orvosi kellékek, pl. kesztyűk a felvásárlások miatt. Miközben a márc.19.-én a neves Nature-ben megjelent, a Wuhani tapasztalatokat feldolgozó cikk szerint a koronavírus halálozása csak 1,4% [5]. Bonelli törést lát az emberek a halálhoz való viszonyán, egyrészt nyitottságot az eutanáziára, másrészt hozzátartozók kérésére túl sokat is tesznek, egyes nagyon beteg, öreg emberek életben tartására az egyébként is elöregedő társadalomban, ami az élet utolsó heteiben több anyagi forrást emészt fel, mint amennyit az érintettek egész életükben az egészségpénztárba befizettek. Felveti, hogy ilyenkor valóban az életet hosszabbítják-e meg, vagy pedig csak a haldoklást? Miközben pedig otthon, méltóságban, a szerettei között kevés ember hal meg.

A környezetében élő, korona betegeket ellátó kollégái egybehangzó tapasztalatai szerint az influenzavírushoz hasonlóan a koronavírusban elhunytak általában csupán néhány héttel előbb halnak meg, ahhoz az időponthoz képest, amikor egyébként is meghaltak volna. Szerinte félteni és gyászolni rendben van, de kérdéses, hogy a halál időpontjának a késleltetését célzó intézkedések mennyire arányosak, tekintettel arra is, hogy véleménye szerint a koronavírust elkerülhetetlenül mindenki el fogja kapni, közel tünetmentesen. Egy-egy idős embert az ún. nyájimmunitás által, ahol a lakosság 70%-os átfertőzöttsége fölött van, lehet esetleg védett. Legtöbb súlyos állapotú beteg esetén a kérdés csupán az, hogy pár héttel, hónappal tovább haldoklik-e az intenzív osztályon. A kérdése, hogy arányosak-e a jelenlegi intézkedések, tekintettel arra, hogy súlyosan veszélyeztetik annak az évtizedek kemény munkájával felépített stabil gazdasági helyzetet, ami a felnövekvő fiatal generáció jövőjének biztosításához fontos. És nemcsak a gazdaságot érzi veszélyben. Csökkenni látja társadalom toleranciáját a másként gondolkodás kapcsán is. Szerinte a pánik irracionális, teljesen aránytalan reakciókat vált ki, amik véleménye szerint súlyos veszélyeket hordoznak. Futball stadionokban kitört tömegpánik helyzetekben egy-egy ember pánik állapotban hozott rossz döntését követve (rossz irányba való menekülés) sok ember vesztette életét. Az üzenete: A pánik nem jó tanácsadó. A média egyes szereplői régóta kommunikálnak pánikkeltő módon, most pedig az erős büntető intézkedések egy totalitárius rendszer érzését keltik. (megj: Németországban a járvány kapcsán nyilvánosan vitatják annak a törvényekkel engedélyezett lehetőségét, hogy a mobiltelefonja nyomán mindenkinek a mozgását követhessék, nem anonimizált módon, ahogy eddig.)

Bonelli nem foglal állást azzal kapcsolatban, hogy a vírus maga mennyire veszélyes, hanem azokkal a pszichés, társadalmi, szociális és gazdasági következményekkel foglalkozik, ami az elrántott kormány kapcsán jelennek meg. Felteszi a kérdést: Van-e elegendő bizonyítékunk arra, hogy itt valójában rénszarvasról van szó, nem lehet esetleg nyúl, vagy akár egér?


Bonelli egy másik videoüzenetében a médiák moralizálással való manipulációját vizsgálja [6]. Véleménye szerint az érzelmekre való hatás moralizálással való összekötése gyakran pártpolitikai jellegű, a jelenséget magát súlyosan aggályosnak tartja [7].

A sajtóban “korona parti”-nak titulált helyzet: 4 fiatalember, 30 év körül, egy teniszklubban zenét hallgat és pizzát eszik. “Pikáns” részlet: Egyikük politikus. Rendőrség, feljelentés. A félelem tudatos gerjesztése eredményes, a kijárási tilalom első hetében 400 feljelentés történt, súlyos pénzbüntetéseket szabtak ki, köztük egy 3-4 személlyel misét tartó katolikus papra, és pl. egy Bécsben egyedül sétáló fiatal nő azért kapott 3000 Euros bírságot, mert leült egy padra. Sétálni szabad, leülni nem (Gyorshajtásért 50 Euro járt volna). A 3 barátjával pizzázó politikus tettétől a pártja elhatárolódott, aki egy “tisztázó telefonbeszélgetés” után kifejezte megbánását. A politikai ellenfelek követelik a visszalépését: “Jogellenes, és erkölcsileg elítélendő, súlyosan önző, éretlenségről és az együttérzés hiányáról tanúskodó viselkedés”. Pszichoterapeutaként ezeket a kijelentéseket a barátaival találkozó fiatalember kapcsán súlyosan aggályosnak találja, ahogy az idős emberek veszélyeztetésére való hivatkozással történő emocionalizációval, moralizációval és szorongás keltéssel való manipulációt összességében is.


Groteszk, túlzó, és önpusztító intézkedések


Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, infektológus, epidemiológus, mikrobiológus, Németország legtöbbet idézett kutatóorvosa [8]. Véleménye szerint a koronavírushoz kapcsolódó pánikot, amit a Kínában és Észak-Olaszországban észlelt nagyobb számú haláleset váltott ki, nem igazolták vissza a halálozási ráták, melyek az előző évek hasonló időszakához képest minden országban alacsonyabbak [9]. Miközben a halál okát a koronavírusnak tulajdonítják, nem veszik figyelembe pl. a Kínában és Észak-Olaszországban közös rizikótényezőt (A tüdőkárosodásokat is okozó súlyos légszennyeződést). Véleménye szerint a Németországból eddig származó adatok alapján történő szélesebb körű tesztelések eredményei alapján a horrorszcenáriók a legsúlyosabb esetben is 30 halottat jelentenek napi szinten [10]. Hozzáfűzi azonban, hogy Németországban a 65 év felettiek közül átlagosan naponta 2200 ember hal meg, akik közül statisztikailag min 1%-ban biztosan megtalálják a régeben ismert koronavírusok egyikét, ami azt jelenti, hogy eddig is haltak meg napi szinten koronavírussal fertőzött betegek, esetükben nem beszéltek eddig korona-halálesetekről, mert a vírus a halál kapcsán másodrangú szerepet játszott. Most szerinte valójában azt akarják megakadályozni, hogy ez a 30 ember a 22 helyére lépjen, tehát hogy becsült 1 millió infekció kapcsán a következő 100 napon napi 30, eleve súlyos egészségügyi állapotokkal terhelt ember koronavírus kapcsán meghaljon, és nem veszik figyelembe, hogy becsült 20-100 ember eleve abba hal bele. Ez szerinte groteszk, túlzó, és az öregekre is súlyosan veszélyes intézkedéseket hoznak. Normális körülmények között az évente átlagosan 2200 elbúcsúzó 65 év feletti embernek van legalább elvileg lehetősége arra, hogy tegyen valamit ez ellen: Ápolja a társas kapcsolatait, rendezvényekre járjon, színházba és koncertekre, utazzon, pihenjen, sportoljon, ápolja a hobbiait, ezzel hosszabbítva meg az életét. Most mindennek vége. Teljes bizonyossággal fel lehet tételezni, hogy ezek az intézkedések ennek a 2200 embernek az életét nem meghosszabbítani, hanem rövidíteni fogják. A szörnyűséges, sok ember egzisztenciáját veszélyeztető gazdasági hatásokon túl ott vannak másodlagos orvosi hatások: Tervezett operációkat nem lehet elvégezni,pl. mert az iskolabezárások miatt orvosi és ápoló személyzet hiányzik a kórházakból, akik otthon vigyáznak a gyerekeikre. A meghozott intézkedések véleménye szerint önpusztítók, kollektív öngyilkosságot jelentenek egy kísértettel szemben.

Egy másik videóban meséli, hogy pár nappal azelőtt regisztrálták Schleswig-Holsteinben az első koronavírus áldozatot, egy 78 éves végstádiumú nyelőcsőrákos bácsi volt egy palliatív osztályon, halála előtt néhány nappal mintát vettek, ami pozitív lett koronavírusra [11]. Ő hivatalosan a koronavírus 52.-ik német áldozata volt. Azt mondja, nem tudja, mi történik Olaszországban, mert ahhoz, hogy bármit mondani lehessen, okokról, vagy hatásokról, adatokra lenne szükség a betegtörténetekről, a lefolyásról, ezek nem állnak rendelkezésre. Véleménye szerint egy vírus jelenlétéből nem lehet a veszélyességére következtetni, vagy intézkedéseket hozni. Így most pl. nem látogathatjuk már hozzátartozóinkat a kórházakban, és el se búcsúzhatunk tőlük, mielőtt meghalnak. Kérése, hogy legyen végre kritikus és nyílt vita ezekről a kérdésekről is.


Bekötött szemmel az autópályán


Dr. Wolfgang Wodarg, tüdőgyógyász, egyetemi tanár, járványügyi szakember, 15 évig SPD egészségügyi szakpolitikusként a Bundestag tagja, az Európa Tanács volt tagja, Transparency International korrupciós ügyeket vizsgáló szervezet vezetőségi tagja, aktív résztvevője volt az elmúlt H1N1 és sertéspestis járványok körülményeit vizsgáló bizottságoknak [12]. Wodarg egy véleménye szerint normális, hogy emberek télen járványoktól szenvednek, amik gyakran vezetnek tüdőgyulladásokhoz is [13]. Koronavírusok eddig is az influenzaszerű megbetegedések 5-15%-áért felelősek voltak, de ezeket eddig senki sem vizsgálta, vagy azonosította, sőt, különböző vírusok egy-egy megbetegedést közösen okoznak. Ezek a vírusok valóban veszélyesek, és eddig is sok halott volt minden egyes influenzaszezonban.

Szerinte ha emberek egy csoportját bekötött szemmel hagyjuk átkelni egy többsávos autópályán, egy részüket elüti valami. Mindezidáig azonban senkit sem érdekelt, hogy milyen típusú autó, teherautó, esetleg motorkerékpár, ütötte el ezeket az embereket. Véleménye szerint viszont ha egy bizonyos típusú gépjárművet ki is vennénk a forgalomból, annak az évszakos halálozásra nem lenne hatása, mert akkor ott van a sok másik, a veszély ugyanakkora marad.

Wodarg véleménye szerint az egyetlen lényeges kérdés, hogy ez a mostani járvány lényegesen veszélyesebb-e, mint az eddigi szezonális influenzajárványok. Szerinte az egyes vírustípusokkal való foglalkozás, beleértve akár az oltásokat, nem fog változtatni a megbetegedések számán, mert egy-egy kiiktatott vírus helyére másik lép. Wodarg kijelentéseinek igazolására az ún. kemény adatokra, indikátorokra hivatkozik, amik esetében pontosan meghatározott módon történnek mérések, ami lehetővé tesz egy objektív összehasonlítást. A halálozási statisztikák évről-évre mutatják a halálozás szezonális emelkedését, az idei évben Európában nemhogy nem magasabbak, mint más években, hanem kifejezetten alacsonyabbak. Kínában sem érzékelhető növekedés, illetve az olasz halálozás sem éri el az előző év hasonló időszakának adatait (Megj.: A videofelvétel március 17.-én készült, azóta az olasz halálozási görbe emelkedett, meghaladta a tavaly azonos idő periódusban mért adatokat, de a márc. 27.-én elérhető adatok alapján továbbra sem éri el sem a 2016, vagy pláne a 2017 hasonló időszakában elért szintet.) Wodarg véleménye szerint az idei évi halálozási statisztikák nem fogják meghaladni a sokéves átlagot, a médiában megjelenő horribilis esetszámnövekedések nem a megbetegedések számát takarják, hanem pusztán az elvégzett tesztekét. A tesztelések számának növekedésével automatikusan nőnek az esetszámok, hiszen a koronavírusok eddig is ismert módon jelen voltak a fertőzöttek kb. 20 %-ánál. Wodarg szerint egy-egy “normális” influenzajárvány esetén is előfordul a lakosság akár 70%-os megbetegedési rátája, egyénenként különböző súlyú betegséglefolyással, ez a mostani koronavírus járvány kapcsán is elképzelhető. A koronavíruspánik haszonélvezői Wodarg szerint egyes, teszteket gyártó, és államoknak eladó gyógyszeripari cégek, akiknek termékeire így nagy a kereslet. Ezen kívül több érdekcsoport is szeretné a hirtelen felé forduló figyelmet kihasználni, esetenként jogos problémáinak kommunikálására, pl. egyébként is túlterhelt egészségügyi dolgozók (Megj.: Mivel egy részük a karantén intézkedések miatt otthon vigyáz a gyerekre, a többire a szokásosnál lényegesen nagyobb teher hárul).

Olaszország súlyos érintettsége kapcsán Wodarg egy tényezőként a súlyos antibiotikum-rezisztenciákat tartja, ami alapesetben is probléma mindenfajta kórházi kezelés kapcsán, ami miatt a kórházba kerülés önmagában rizikó növelő tényező. Véleménye szerint Olaszországban ezeket a problémákat meg kellene oldani. Véleménye szerint az olasz esetszán növekedések egyik háttértényezője maga a pánik, ami miatt sok, magán betegség tüneteket észlelő, esetleg tudottan a rizikócsoportba tartozó ember felkeresi a kórházakat, ami az egészségügy túlterheléséhez vezet. A pánik egy másik, halálozást növelő hatása, hogy a lakosság rohamszerű felvásárlásai miatt a kórházak kifogytak egyes, a betegek biztonságához szükséges eszközökből (pl. fertőtlenítőszerek, vagy szájmaszkok). (Megj: Mások az olasz helyzetért a speciálisan Észak-Olaszországra vonatkozó súlyos légszennyeződést, illetve az idős emberek nagy arányában keresik az okokat [14]).

A riporternő kérdésére válaszolva Wodarg, aki a 2011-es sertéspestis járvány kapcsán az esetet kivizsgáló Transparency International vizsgáló bizottság elnökségének tagja volt, elmondja, hogy a régebbi sertéspestis járvány kapcsán egyes gyógyszeripari cégek a járvány kikiáltása előtt egyes államok, pl. Franciaország legmagasabb rangú politikusaival megkötött szerződéseik voltak, és gyárakat építettek az oltások legyártására. Abban az időben születtek meg a WHO-ban is az első tervek egy pandémia kezelésére. Az oltásokat gyártó cégek több állammal megkötött szerződéseik voltak, egy a WHO által esetleg kiadott világjárvány riasztás kapcsán gyorsan, nagy mennyiségű oltóanyag gyártására. Akkor is találtak egy új vírust, amiről azt feltételezték, hogy gyorsan terjed, és nagyon veszélyes, így a WHO világjárványt kiáltott ki. Óriási pánik volt akkor is. Az utólagos kiértékelés azt mutatta, hogy a vírus nem volt új, sok ember vérében megtalálták az antitesteket, ezt utólag el is ismerték. Wodarg elbeszélése szerint a világjárvány akkori kikiáltása előtt a WHO világjárvány definícióját megváltoztatták, töröltek belőle 2 feltételt: Hogy a megbetegedésnek súlyos következményeinek kell, hogy legyen, és hogy sok embert halálát kell, hogy eredményezze. Wodarg szerint évről évre terjednek el vírusok az egész világon, ebben nincs semmi különös. Elvileg tehát évről-évre világjárvány van, mert a régiek ellen az emberek immunisak, a vírusok már csak így működnek [15].

A WHO finanszírozásában, ill. az általa az egyes államok számára rendelkezésre bocsátó pénzügyi támogatások kötött felhasználásúak, ebben Wodarg érdekkonfliktusokat lát, illetve intézményesített korrupcióról beszél, beleértve a politikai befolyásolás kérdését.

Wodarg szerint úgy tűnik, Kína tekintélyelvű kormányzása egyelőre úgy döntött, hogy nem tesztelnek többé, így a megbetegedések száma is visszaesett. Wodarg szerint későbbi időkre hárul majd a feladat, hogy az adatok kapcsán feldolgozzák, milyenek voltak a tesztelési stratégiák, és ez milyen következményekkel járt, és hány esetet találtak valóban, ez a jelen pillanatban teljességgel áttekinthetetlen.


Kritika: Wodarg nézeteit Németországon belül heves kritika éri, összeesküvéselméletek gyártásával vádolják, a Transparency International elhatárolódott a kijelentéseitől, tagságát felfüggesztették [16].


(Megj.: Az ARTE német-francia közös, közfinanszírozott kulturális tv-csatorna [17] készített. )A pánik következményei sokáig kísérni fognak

Prof. Dr. Stefan Hockertz immunológus, toxikológus Wodarghoz hasonló véleményt képvisel [19]. Egy rádióinterjúban elmondott véleménye szerint a fertőzések száma egy tizes, de lehet, hogy százas nagyságrenddel alá van becsülve, ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy a vírus halálozása a becsültnél lényegesen kisebb, az influenzához hasonló [20]. A drámai olasz és spanyol helyzet hátterében a súlyosan alulfinanszírozott egészségügyet, és nyomorúságos higiéniás viszonyokat nevezi meg, sokan pont a kórházakban összeszedett felülfertőzésekben halnak meg, miután a koronavírus miatti pánik hangulatban tünetek észlelésekor a kórházat keresik fel. Olaszországban nem ritka, hogy valaki csonttörés miatt kerül kórházba, de tüdőgyulladásban hal meg. Németországban ezzel szemben nincsenek kihasználva a kapacitások, így Franciaországból hoznak át betegeket, ill. a szintén a jó kórházhigiénával rendelkező. Hollandiában is alig vannak betegek. Mindemellett Észak-Olaszországban sokkal több embernek károsodott a tüdeje is a magas levegőszennyeződés miatt. Hockertz kifejezetten jónak tartja, hogy a lakosság vélhetően kb. 95%-a tünetek nélkül, vagy minimális tünetekkel vészeli át a fertőzést, így legalább egy évig védett a fertőzéssel szemben, így védelmet tud biztosítani az idősebb, veszélyeztetett emberek körül. Mindez a jelek szerint Kínában különösen gyorsan megtörtént. A súlyos intézkedésekhez kapcsolódóan Hockertz azt gondolja, hogy a politikusokat egyrészt rossz tanácsadók veszik körül, másrészt érthetőnek tartja a félelmeiket is, a súlyos következmények kapcsán. Az előző influenzaszezon 25000 német áldozata kapcsán viszont nem volt semmiféle pánik. Véleménye szerint ez az egész mostani helyzet hisztéria, ami nem jó politikai tanácsadó, mert bár a vírus hamar el fog tűnni, a politika aránytalan és mértéket vesztett reakcióinak a következményeivel, a békétlenséggel, aggodalommal még évek-évtizedek távlatában is számolni kell majd. Szerinte kevésbé a vírus betegíti meg az embereket, sokkal inkább a tőle való félelem.

Egy másik interjúban a kérdésre, hogy más szakemberek miért nem mondják el a véleményüket, azt válaszolja, hogy a karrierüket és a kutatási pénzeiket féltik [21].


Egy svájci orvos gondolatai a Neue Zürcher Zeitung mellékletében rengeteg hivatkozással teljesen a tények szintjén maradva szintén kritikus megfontolásokat sorolnak fel [22].A koronavírus intézkedések lehetséges hatásai: A koronavírus-áldozatok számát koronavírus pánik-áldozatok növelhetik


A kapacitás hiánnyal küzdő egészségügyi rendszerek esetén a koronavírus pánik hozzájárulhat/hozzájárulhatott azok összeomlásához, ill. növelheti az áldozatok számát: Pl. Készlethiány a pánikszerű felvásárlások miatt, orvosi eszközök, fertőtlenítőszerek hiánya, készlethiány egyes gyógyszerekből, krónikus betegek kezelésének felfüggesztése a kapacitások szabadon tartásának céljából, ápoló személyzet otthonmaradása az óvoda-, iskolabezárások kapcsán, vagy a megfertőződéstől való félelem miatt, ápoló személyzet túlterhelése a csökkent létszámból adódóan, testi és pszichés megbetegedések, pattanásig feszült idegrendszer, mind ebből adódó nagyobb eséllyel való hibázás, rossz bánásmód a betegekkel veszélyforrás, egy-egy beteg számára akár végzetes is lehet.


Több spanyol idősek otthonában történt halálesetek hátterében a korona pánik miatt elmenekült ápoló személyzet által tehetetlenül magukra hagyott öregek halála áll. [23] [24]


Kijárási tilalom a halálesetek egy részének a hátterében: Az Olaszországban elhunytak 90%-a nem intenzív osztályokon, hanem más kórházi osztályokon, vagy jórészt otthonában halt meg, ahol pl. hozzátartozóktól elszigetelve nem kaphatott segítséget [25].

A karantén intézkedések az idős korosztálytól, még ha ápolásra nem is szorul, pont azt veszik el, ami az életminőségüket, egészségüket segítenék fenntartani: A mozgást, szabadidős aktivitásokat és a társas kapcsolatokat.


Az összezárt családokban gyakran jelenik meg az erőszak, esetenként olyan esetekben is, amikor ez addig nem volt jellemző, elsősorban nők és gyerekek az áldozatok. A jelenség minden korlátozásokkal sújtott területen megjelent, Kínától Olaszországon át az USA-ig [26].


Pánik az orvosok között is, a vírustól jelenlétének feltételezése, a beteg állapotának súlyosbodása miatt agresszív, magas dózisú gyógyszeres kezeléseket alkalmaznak, amik egyes esetekben önmagukban okozhatják a betegek halálát [27].

A gyakran felhasznált gyógyszerek magas dózisú szteroidok, amik teljesen elnyomják az immunrendszer válaszát, komoly vírus ellenes hatóanyagok, amiket a pusztító ebola esetén alkalmaznak, és az ember saját DNS-ének szintézisét is blokkolják, AIDS-esetén használt hatóanyagok és immunmodulánsok [28] [29] [30].


A koronavírus karanténintézkedések kapcsán létrejövő pánik, a munkahelyek elvesztésével az emberek anyagi forrásai kimerülnek, ami kalkulálhatatlan módon destabilizálhatja a világ bármely pontját, akár éhezés is kialakulhat, vagy az agresszió elszabadulása akár tömegek szintjén is [31].


Fontos kiemelni az abszolút számok mellet a trendek fontosságát, vagyis azt, hogy az arányok, számok milyen tendenciákat mutatnak (pl., halálozás). Trendek esetén modellekkel, becsült paraméterekkel kell számolnunk. Jelenleg a paraméterek vonatkozásában nincs még egyetértés. Reméljük, hogy ez a probléma minél hamarabb megoldódik, és valós prediktív modellek fogják segíteni a döntéshozókat.


A prevenció fontossága


Az események sodrában folyamatosan frissülő kiértékelés továbbra is azt igazolja, hogy a Covid-19 járvány áldozatai minden esetben anyagcsere- tüdő-, vagy immun-, vagy egyéb szempontból sérült, több krónikus betegségben szenvedő, idős ember. Az elszórtan előforduló fiatalabb áldozatok általában szintén súlyos, krónikus betegek, pl. egy egészségesnek tűnő, 21 éves spanyol futballista esetében a boncolás leukémiát igazolt [33].


Lehetséges pozitív hatások


A koronavírus-jelenség kiemelten hívja fel a figyelmünket egyes egészségügyet érintő súlyos problémákra a globális kérdésektől az egyes országok egészségügyi rendszereinek anomáliáin (Olaszország, Spanyolország, USA) keresztül egészen a legalsó, vagyis az egyén szintjéig. Függetlenül attól hogy veszélyes-e a vírus, vagy sem, a következmények talán elég sokkolóak ahhoz, hogy az érintett országok javítsanak ezeken a problémákon, esetleg közösen keressenek megoldást egyes globális kérdések megoldására, pl. levegőszennyezésre. A krízis talán az értékrendre is lesz pozitív hatással, a választók megkövetelik a politikusoktól, hogy a közpénzek elosztásakor az egészségügy jobban figyelembe legyen véve, esetleg, hogy az egyén szintjén prevenciós stratégiákkal csökkentsék a sérülékenységet. Talán sok ember, miután egy időre elveszni látszott, jobban tudja értékelni azt, amije volt: Mozgásszabadságát, emberi kapcsolatait, szabadidős tevékenységeit, a munkahelyét, vagy még akár az iskolába járás lehetőségét is.


A koronavírus szempontjából fontos prevenciós tényezőkről itt: https://www.healways.hu/post/koronavirus


Hírek, információk egyes mikrotápanyagokkal kapcsolatos kutatási eredményekről, rendezvényekről facebook oldalunkon.

Értesítést kérek a frissített információkról, és szeretnék hírlevelet kapni!Eckhart Erzsébet

www.healways.hu


[1] Weick, Karl E.. “Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes. 2nd ed.” (1984). [2] "Veszélyes társas tévedések: a csoportgondolkodás - AzÜzlet." 27 Mar. 2020, https://azuzlet.hu/veszelyes-tarsas-tevedesek-a-csoportgondolkodas/. Accessed 29 Mar. 2020. [3] "Raphael M. Bonelli - RPP-Institut." https://rpp-institut.org/unsere-referenten/raphael-m-bonelli/. Accessed 29 Mar. 2020. [4] "Corona Aktuell: Entwickelt sich unser Staat gerade in ein ...." 20 Mar. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=9BgUIl0InzI. Accessed 29 Mar. 2020. [5] "Estimating clinical severity of COVID-19 from the ... - Nature." 19 Mar. 2020, https://www.nature.com/articles/s41591-020-0822-7. Accessed 29 Mar. 2020. [6] "Corona Aktuell: Wenn sich Medien zu Moralapostel ... - YouTube." 24 Mar. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=birnYwaNK-o. Accessed 29 Mar. 2020. [7] "FPÖ-Abgeordneter feierte „Corona-Party“ - steiermark.ORF.at." 22 Mar. 2020, https://steiermark.orf.at/stories/3040368/. Accessed 29 Mar. 2020. [8] "Sucharit Bhakdi – Wikipedia." https://de.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi. Accessed 29 Mar. 2020. [9] "Corona-Krise: Prof. Sucharit Bhakdi erklärt warum ... - YouTube." 19 Mar. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4. Accessed 29 Mar. 2020. [10] "Air Pollution and Respiratory Viral Infection: Inhalation ...." https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08958370701665434. Accessed 29 Mar. 2020. [11] "Prof. Dr. Sucharit Bhakdi - Corona-Krise Nachtrag ... - YouTube." 22 Mar. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MARVdS-pHdQ. Accessed 29 Mar. 2020. [12] "Wolfgang Wodarg - Wikipedia." https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg. Accessed 29 Mar. 2020. [13] "Krieg gegen die Bürger: Coronavirus ein ... - YouTube." 20 Mar. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=fN9PTQAAyAs. Accessed 29 Mar. 2020. [14] "Air Pollution and Respiratory Viral Infection: Inhalation ...." https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08958370701665434. Accessed 29 Mar. 2020. [15] "Transparency Deutschland fordert Aufarbeitung des ...." 7 Oct. 2011, https://www.transparency.org/news/pressrelease/20111007_Schweinegrippe. Accessed 29 Mar. 2020. [16] "Corona-Zweifler Wolfgang Wodarg: Transparency ... - Taz." 25 Mar. 2020, https://taz.de/Corona-Zweifler-Wolfgang-Wodarg/!5674257/. Accessed 29 Mar. 2020. [17] "ARTE, the European culture TV channel ...." https://www.arte.tv/en/. Accessed 29 Mar. 2020. [19] "Biographie - tpi consult toxikologie pharmakologie ...." http://www.tpi-consult.de/index.php?site=content&contentid=29. Accessed 29 Mar. 2020. [20] "Das Virus macht uns nicht krank…- Podcast des ...." 26 Mar. 2020, https://www.presse.online/2020/03/26/das-virus-macht-uns-nicht-krank-podcast-des-radiosenders-rs2-943/. Accessed 29 Mar. 2020. [21] "„Völlig unverhältnismäßig“ | Rubikon." 26 Mar. 2020, https://www.rubikon.news/artikel/vollig-unverhaltnismassig. Accessed 29 Mar. 2020. [22] "Ein Schweizer Arzt zu Covid-19 – Swiss Propaganda Research." https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/. Accessed 29 Mar. 2020. [23] "Magukra hagyott öregeket, ágyban fekvő halottakat találtak ...." 24 Mar. 2020, https://index.hu/kulfold/2020/03/23/magukra_hagyott_oregek_es_halotak_a_spanyl_idosek_otthonaban/. Accessed 29 Mar. 2020. [24] "Bodies of coronavirus victims pile up in nursing homes ... - Metro." 24 Mar. 2020, https://metro.co.uk/2020/03/24/bodies-found-piled-nursing-homes-hit-coronavirus-12447382/. Accessed 29 Mar. 2020. [25] "Coronavirus, in Lombardia 9 morti su 10 mai giunti in terapia ...." 20 Mar. 2020, https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-in-lombardia-9-morti-su-10-mai-giunti-in-terapia-intensiva_16362350-202002a.shtml. Accessed 29 Mar. 2020. [26] "Lockdowns around the world bring rise in domestic violence ...." 28 Mar. 2020, https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence. Accessed 29 Mar. 2020. [27] "The effect of corticosteroids on mortality of patients with ... - NCBI." 27 Mar. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30917856. Accessed 29 Mar. 2020. [28] "Therapieoptionen und klinische Studien zu neuartigem ...." 7 Feb. 2020, https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/fact-sheet/details/news/therapieoptionen-bei-coronavirus-infektion/. Accessed 29 Mar. 2020. [29] "Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for ...." 7 Feb. 2020, https://www.thelancet.com/lancet/article/corticosteroid-treatment. Accessed 29 Mar. 2020. [30] "Clinical management of severe acute respiratory infection ...." https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected. Accessed 29 Mar. 2020. [31] "Ételre sincs pénzük az olaszoknak / Tények.hu videó." 28 Mar. 2020, https://tenyek.hu/tenyek/327062_etelre-sincs-penzuk-az-olaszokna.html. Accessed 29 Mar. 2020. [33] "Spanischer Nachwuchs-Trainer stirbt an Corona - MSN.com." 16 Mar. 2020, https://www.msn.com/de-ch/news/other/spanischer-nachwuchs-trainer-stirbt-an-corona/ar-BB11gT64. Accessed 29 Mar. 2020.


Ha tetszett a cikk és szeretnéd hogy a barátaid

is elolvassák, akkor oszd meg kérlek:

  • White Facebook Icon